Definities

Onderhoudsvenster

2manydots behoudt zich het recht voor om bepaalde tijden vast te leggen voor onderhoudswerkzaamheden. De richtlijn voor onderhoudswerkzaamheden is op werkdagen buiten kantooruren (18:00 - 07:00 uur) en in het weekend. Onderhoud wordt zo indien mogelijk vooraf gemeld. Reguliere onderhoudswerkzaamheden zijn uitgesloten van de totale uptime-berekening.

Best effort

2manydots en haar medewerkers doen haar uiterste best om storingen te voorkomen en eventuele incidenten zo snel mogelijk, binnen alle redelijkheid, te verhelpen.

Storingen

Indien een systeem uitvalt door een reguliere onvolkomenheid of een hardware probleem. Uitgesloten hiervan zijn gevallen waarin sprake is van aangekondigd onderhoud, overmacht, storingen die door de opdrachtgever zelf zijn veroorzaakt of plotseling excessief gebruik.

Overmacht

Uitval en/of verhoogde reparatietijd door overmacht wordt niet gezien als een storing of reparatie-tijd en wordt derhalve afgetrokken van de uptime-berekening. Voorbeelden van overmacht zijn bijvoorbeeld: brand, natuurgeweld, uitval door overmacht bij telecomproviders, fouten in software van derden (bijvoorbeeld: open-source software zoals Wordpress, Drupal etc.) en plugins, applicaties en/of processen die door gebruikers zelf op de server zijn gestart.

Contractperiode

Contractperiodes lopen per kalenderjaar van 1 januari tot en met 31 december.

Rapportage

Cijfers met betrekking tot bijvoorbeeld; het aantal gewerkte uren, de hosting limieten voor opslag en bezoekersaantallen worden op aanvraag verstrekt. Inzicht in het bezoekersgedrag is beschikbaar middels Google Marketing Platform, mits geïnstalleerd.

Werkdagen

Maandag t/m vrijdag. Met uitzondering van het weekend en officiële feestdagen.

Services

Wij kennen verschillende soorten producten en diensten. Terugkerende producten en diensten - ook wel abonnementen - noemen we Services. Wat valt er onder Services?

Kantooruren

Tijdens werkdagen van 09:00 t/m 17:00 uur

Visits / bezoekers

Onze hosting partner telt elk IP-adres dat in een periode van 24 uur de website bezoekt als visit. Analyse software zoals Google Analytics kijkt hier anders naar. Meer informatie over hoe onze hosting partner 'visits' berekend lees je in dit blog artikel.

Uurtarief

Werkdagen 100% (ons huidige uurtarief)
Buiten kantooruren 150%
Zon- en feestdagen 200%

Back-ups

2manydots verzorgt standaard bij de levering van een hosting oplossing een dagelijkse systeem- en database backup (Best effort) met een retentie van 1 dag. Deze backup is enkel voor ‘disaster recovery’ doeleinden bedoeld. Aan het terugplaatsen van een backup zitten kosten verbonden.