Gaat de PHP 8 upgrade geld kosten?

Nee, de upgrade van PHP 7.4 naar 8.0 wordt kosteloos uitgevoerd, mits er geen grote aanpassingen doorgevoerd moeten worden. Als dit het geval is ontvangen jullie van ons een e-mail met meer informatie over de noodzakelijke aanpassingen.