Waar kan ik een rapportage vinden van de gewerkte uren?

Wij registreren de gewerkte uren in een tijd registratiesysteem. Dit systeem houd op detailniveau bij wie, wanneer, waaraan werkt. Een standaard rapportage is er echter niet. Als je een rapportage van de gewerkte uren wilt ontvangen kun je deze opvragen. Wij downloaden dan direct een gedetailleerde rapportage uit het systeem en sturen je deze inclusief eventueel antwoord op je vraag toe.