Waarom moet ik aan de AVG voldoen?

Er is een verantwoordingsplicht voor bedrijven middels Europese wetgeving. De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) legt de verantwoordelijkheid bij jullie organisatie om aan te tonen dat deze aan de privacyregels voldoet. Door te voldoen aan jullie verantwoordingsplicht (accountability) leveren jullie een belangrijke bijdrage aan de bescherming van het grondrecht van mensen op privacy.

Privacy-by-design

De AVG-regels dwingen organisaties ertoe om goed na te denken over hoe zij persoonsgegevens verwerken en beschermen. De verantwoordingsplicht houdt in dat jullie moeten kunnen aantonen dat jullie verwerkingen aan de regels van de AVG voldoen.