1. Support
  2. Belangrijke berichten
  3. SLA wijziging voor bestaande opdrachtgevers

Waarom zijn de SLA's aangepast?

Bij 2manydots staan we al jaren bekend om ons hoge serviceniveau. Om ons werk goed te kunnen blijven uitvoeren, hebben we per 1 januari 2021 onze Service Level Agreements (SLA's) herzien. Het bieden van support vinden wij een belangrijk onderdeel van de samenwerking en de kwaliteit van de helpdesk willen we blijven waarborgen. 

Het beschikbaar stellen van een professionele helpdesk, ter ondersteuning van de opdrachtgever, vergt veel tijd. Om deze dienst in stand te houden, moeten we daarom blijven investeren. Dit doen we door onderscheid te maken in verschillende SLA's. Hierdoor wordt de dienstverlening meetbaar en transparant gemaakt.

Belangrijk om te vermelden is dat je als opdrachtgever niet verplicht bent om een SLA Standaard of Uitgebreid af te nemen. We bieden kosteloos de SLA Basis aan. Zo kan elke opdrachtgever zijn of haar eigen keuze maken.

De belangrijkste aanpassing is dat de SLA Basis alleen nog support via e-mail aanbiedt. Dit resulteert in minder druk op onze telefonische dienstverlening. Wanneer de telefoon minder vaak gaat, is er automatisch meer tijd om optimale support aan te bieden. Zo hebben we de ruimte om opdrachtgevers telefonisch direct van dienst te zijn. We kiezen met deze wijziging voor kwaliteit boven kwantiteit. 

Ook de reactietijden houden we strikt in de gaten. In de SLA Basis wordt je binnen 72 uur geholpen. Bij de SLA Standaard of Uitgebreid krijg je dezelfde dag nog reactie (binnen kantooruren). 

Alle opdrachtgevers hebben een SLA nodig. Zo kunnen we beter prioriteren en onze eerste aandacht schenken aan bedrijfskritische processen. Service Level Agreements zijn onderdeel van Managed Services en daarmee verplicht voor al onze opdrachtgevers.

Gerelateerde vragen: