Wat is een Marketing-as-a-Service oplossing?

Resultsmatter® is een zogeheten Marketing-as-a-Service (MaaS) oplossing. Onder Marketing-as-a-Service verstaan we professionele dienstverlening in abonnementsvorm wordt uitgevoerd.

Een gespecialiseerd team van online marketing specialisten werkt voor opdrachtgevers aan online succes.