Wat is een staging-omgeving (OTAP)?

OTAP is een afkorting voor Ontwikkeling, Test, Acceptatie en Productie. Deze veel toegepaste ICT-methodiek is een raamwerk voor het lanceren en aanpassen van een website. Elk woord staat voor een fase in die ontwikkelstraat.

De bekendste fase voor opdrachtgevers zoals jij is doorgaans de fase Acceptatie. Je kunt daarin dan zelf zien en testen wat wij hebben ontwikkeld in de afgeschermde, zogeheten staging-omgeving. Alleen jij kunt bij jouw staging-omgeving.