Zijn er door de COVID-19 crisis betalingsregelingen mogelijk?

Betalingsregelingen zijn bespreekbaar voor organisaties die aantoonbaar overheidssteun ontvangen.

Note: Voor de verplichte AVG uitrol is gespreide betaling in 2020 voor alle opdrachtgevers mogelijk.

 

De COVID-19 pandemie raakt veel bedrijven. Sommige worden harder getroffen dan anderen. Als partner, in voor en tegen spoed, proberen wij waar nodig maatwerk afspraken te maken met opdrachtgevers die het moeilijk hebben.

Coulance

Voor sommige zwaar getroffen opdrachtgevers zijn coulance regelingen mogelijk. We zullen in dat geval kijken hoe we actief een bijdrage kunnen leveren aan het herstel.

Maatwerk

Wil je een betalingsregeling treffen of praten over de coulance mogelijkheden? Neem contact op met je accountmanager.