Zijn er kosten verbonden aan het sluiten van een verwerkersovereenkomst?

Wij stellen de modelverwerkersovereenkomst ‘Data Pro Statement’ kosteloos ter beschikking.

Afwijkende overeenkomsten (maatwerk) zijn in overleg mogelijk en onder voorbehoud en akkoord van onze Functionaris Gegevensbescherming (DPO) en juridische adviseurs. De kosten voor het tot stand komen van deze maatwerk verwerkersovereenkomst zijn volledig voor rekening en risico van opdrachtgever.

De modelovereenkomst past doorgaans bij het risiconiveau van een publieke website en is goedgekeurd door de Autoriteit Persoonsgegevens. Aanpassingen op deze modelovereenkomst worden niet geaccepteerd. Het is een beleidskeuze van 2manydots om te kiezen voor standaardisering op dat we efficiënt kunnen werken.