Zijn er verschillende WordPress update pakketten?

Ja, er zijn verschillende update pakketten. De verschillen tussen deze update contracten zitten vooral in (al dan niet) de mogelijkheid tot e-commerce, meertaligheid en koppelingen met plugins van externe partijen, zoals CRM-systemen.

Bekijk voor de verschillende WordPress update pakketen onze product sheet voor updates.